Skrót nabożeństwa – 28 maja/Steve Carter

List apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1-3

 I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.”

Czy wiemy, w jakim biegu biegniemy? W jakich zawodach bierzemy udział? Czy tego spodziewaliśmy się od życia? Nie ma nic gorszego dla sportowca, jak zorientować się w połowie biegu, że biegnie nie z tą grupą ludzi z którą powinien, nie w tym kierunku, nie w tym dystansie na który się zapisał i nawet jak dobiegnie do mety, to jego wyczyn nie będzie się w ogóle liczył.  Apostoł Paweł porównuje nasze życie chrześcijańskie do biegu, by dotrzeć do określonej mety, by osiągnąć wytyczony nam cel. By nie biec na próżno musimy zdać sobie sprawę z tego, co jest naszym celem, gdzie jest nasza meta, z kim powinniśmy biec. Ważną też jest wytrwałość.

Ludzie bez celu w życiu, to ludzie bez pasji, dryfujący przez życie bardzo często w złym kierunku. Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, to zobaczymy osobę pełną determinacji i wytrwałości. Pan Jezus wiedział w jakim biegu bierze udział i zaprasza nas wszystkich, byśmy podążali za Jego przykładem. Ale jeśli pragniemy, tak jak Chrystus, biec by osiągnąć cel, który wyznaczył nam Bóg, musimy wyrobić w sobie wytrwałość.

Wielu z nas zna swój cel, pragnie tam dotrzeć, rozpoczyna pracę w tym kierunku, ale kiedy pierwsze trudności pojawiają się na horyzoncie, poddajemy się bez walki.

Spójrzmy na Chrystusa: zdradzony, wyśmiewany, prześladowany przez liderów religijnych tamtych czasów, a mimo to nie poddał się – wytrwał do końca.

Pięć czynników ma wpływ na wyrobienie w sobie wytrwałości:

  1. Pasja
  2. Problem
  3. Cierpliwość
  4. Modlitwa
  5. Grupa przyjaciół

Zastanów się nad tym, jakie cele chciałbyś osiągnąć tego lata. W jakich sferach swojego życia pragniesz się rozwijać i wzrastać: duchowa formacja, rodzina, przyjaciele, finanse, zdrowie, sprawność fizyczna? Nie ustanawiaj tylko ogólnikowych celów, ale wyszczególnij, co tak naprawdę chcesz osiągnąć.  Jeśli chcesz tego dopiąć, to potrzebna ci będzie wytrwałość.

Będziemy rozważać te pięć punktów w naszej serii Rozważań Biblijnych.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s