Day: May 19, 2017

Nic ukrytego – “On powiedział” Dzień 4/T1

caleb-woods-182648
fot. Caleb Woods

Ewangelia Łukasza 8:17

“Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.”

 

Mały chłopiec zapytał mamę: “- Czy Bóg widzi, jak się schowam w pokoju?”. “- Tak” – odpowiedziała mama. “- Czy Bóg widzi, jak się schowam w szafie?”. “-Tak” – odpowiedziała mama. “-Czy Bóg widzi mnie, jak jest już ciemna noc?” . “Tak” – odpowiedziała mama. Chłopczyk siedział przez chwilę w milczeniu, a potem powiedział: “- To za bardzo mi się to nie podoba.”

Dzisiejszy werset przypomina nam, że ze wszystkiego, co robimy i mówimy, a nawet myślimy, będziemy jednego dnia rozliczeni. Z każdej ukrytej rzeczy, z każdego sekretu, który udało nam się ukryć przed ludźmi.

Rozważania:

  • Czy jest coś w twoim życiu, co robisz z nawyku, a co zmieniłbyś natychmiast, gdybyś wiedział, że wszyscy się o tym dowiedzą?
  • Zastanów się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś wiedział, że wszyscy je obserwują?
  • Z jakich sekretów przeszłości nie rozliczyłeś się jeszcze? Dlaczego?
  • Co możesz uczynić w tym tygodniu, by pozbyć się złych nawyków i zachowań? Kogo mógłbyś poprosić o pomoc w tym?

“Miarą charakteru człowieka jest to, co on robi wiedząc, że nikt się o tym nie dowie. “ – Thomas Macauley

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:8, 12-13

 A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,”

“Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”

List Pawła do Efezjan 4:25, 29, 31-32

“Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.”

“Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.”

 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.”