Dzień: 16 Maj 2017

Oko za oko – „On powiedział” Dzień 1/T1

svklimkin 3

Ewangelia Mateusza  5:38-39

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!”

Jedna kobieta była zszokowana, kiedy usłyszała, jak uprzejmie wypowiada się Abraham Lincoln o żołnierzach wojsk konfederackich. Oburzona powiedziała: ” Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy skoncentrowali się na zniszczeniu naszych wrogów, zamiast próbować zaprzyjaźnić się z nimi!”. Lincoln odpowiedział na to: „Proszę Pani, my zniszczymy naszych wrogów, właśnie kiedy się z nimi zaprzyjaźnimy.” To właśnie taka mądrość i miłosierdzie przenika naukę Pana Jezusa.

Ale trudne to słowa. Naszym naturalnym odruchem jest odwrócić się i oddalić jak najszybciej od naszych wrogów.  Aly jesteśmy powołani, by zaprzeć się samych siebie, naszych żądz, naszych emocji i nienawiści, by podążać za Tym, który oddał swoje życie za wrogów swoich – za nas.

„Stosowanie tego starego prawa „oko za oko” zostawiłoby nas wszystkich ślepymi”. – Martin Luther King

Rozważania:

  • Kiedy ostatnio modliłeś się o swoich wrogów?
  • Jakie jest nastawienie twojego serca, kiedy spotkasz się z osobą, która ciebie nie lubi? Dlaczego?
  • Jak ci się wydaje, co pomoże ci zmienić twoje emocje i podejście do ludzi tobie przeciwnym?
  • Czy jesteś gotowy usłużyć swoim wrogom?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania przemyśleń i tego, co mówi do ciebie Bóg.)

Głębsze wody:

List do Rzymian 12:14, 17-21

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

Ewangelia Mateusza 16:24

” «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.”

Ewangelia Mateusza 5:7, 9,10

 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”