Pan nasz jest wielki! – Dzień 7/T3

 

mack-wandex-196146

Psalm 147:1-6

 “<Alleluja>.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela;
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu.
Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi.”

 

 

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu, czytając dzisiejszy psalm?
  • Zastanów się: w jaki sposób w tym roku, Bóg dotykał twojego serca podczas “Celebration of Hope”. Do czego cię powołał i zachęcił?
  • Używając słowa dzisiejszego psalmu pomódl się o tych w twoim kraju i na świecie, którzy toną w morzu desperacji z powodu wojny, choroby, biedy lub tragedii, która ich spotkała.

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s