Pan strzeże przychodniów – Dzień 6/T3

mantas-hesthaven-135478

 

Psalm 146:3-9

 “Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.”

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu czytając dzisiejszy psalm?
  • Pomyśl przez chwilę o ludziach różnych narodowości, których spotykasz na swojej drodze. Na jakie napotykają trudności każdego dnia, żyjąc w innej kulturze i języku? W jaki sposób możesz okazać im pomoc i zachętę?
  • Jak ci się wydaje, dlaczego Bóg troszczy się o cudzoziemca?
  • Użyj słów dzisiejszego psalmu, by pomodlić się o  osoby przebywające na obcej ziemi.

 

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s