Dzień: 12 Maj 2017

Moje usta będą Ciebie chwalić – Dzień 5/T3

 hannes-wolf-74352

Psalm 145:17-21

 „ Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>.”

 

 

 Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu, czytając dzisiejszy psalm?
  • Pomyśl, czy twoje słowa skrzywdziły i zraniły kogoś ostatnio? Poproś Boga, by pokazał ci, jakie powinieneś podjąć kroki do pojednania z tą osobą.
  • Jak ci się wydaje, co to oznacza, że twoje usta powinny głosić chwałę Pana?
  • Pomódl się używając słów dzisiejszego psalmu o osoby, które są ranione przez czyjeś słowa.
  • Jak mógłbyś użyć słów w tym tygodniu, by kogoś podnieść i zbudować?

 

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)