Pan podnosi wszystkich zgnębionych – Dzień 4/T3

 

cristian-newman-85107

Psalm 145:13-16

 “<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. “

 

Rozważania: 

  • Czego nauczyłeś się o Bogu czytając dzisiejszy psalm?
  • Kiedy myślisz o skromnej i pokornej osobie, kto przychodzi ci na myśl? Dlaczego?
  • Pomyśl o swoim życiu i powiedz, gdzie widzisz w nim pychę  i dumę: czy to w interakcjach z rodziną, przyjaciółmi, w pracy, czy też w sposobie podejścia do życia? Jak by te interakcje i reakcje wyglądały, gdyby motywowane były skromnością i pokorą?
  • Pomódl się słowami dzisiejszego psalmu o tych, co w pokorze i skromności służą Bogu, bez fanfar i oklasków.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s