Pan jest dobry dla wszystkich – Dzień 3/T3

 

chuttersnap-244545

Psalm 145:8-13

 “ Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.” 

Rozważania: 

  • CZego dowiedziałeś się o Bogu czytając dzisiejszy psalm?do you know to be true about God based on this psalm?
  • Przez następnych parę minut zastanów się nad Bożymi atrybutami opisanymi przez psalmistę: Jego miłosierdzie, współczucie, cierpliwość, miłość, wierność i suwerenność. Jak dostrzegasz te cechy Bożego charakteru w perspektywie historii? Czy zauważyłeś je w w swojej relacji z Bogiem?
  • W jakich sytuacjach jest ci najtrudniej w pełni zrozumieć Bożą dobroć i miłosierdzie? Co robisz , kiedy rodzą się w tobie zwątpienia i pytania?
  • Użyj słowa dzisiejszego psalmu, by pomodlić się o tych, którzy dotknięci tragedią mają trudność, by w tym trudnym momencie dostrzec Bożą dobroć i miłosierdzie.

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s