Dzień: 9 Maj 2017

Wielkość Boga jest niezgłębiona – Dzień 2/T3

 eric-didier-245518

Psalm 145:1-7

 „Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością. „

 

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu z dzisiejszego psalmu?
  • Przez następnych parę minut zastanów się nad wielkością Boga. Pomyśl o wszystkim, czego dokonał poprzez wieki, co czyni dzisiaj, co uczynił w twoim życiu i w życiu ludzi, których znasz. Komu możesz o tym opowiedzieć? Zachęć tę osobę, by zrobiła własną listę tego, co Bóg uczynił w jej życiu i życiu osób jej bliskich. Wspólnie świętujcie Bożą miłość i dobroć.
  • Co przeszkadza ci dostrzec Boże działanie w tym świecie: czy to zapracowanie, cynizm, brak wiary? co pomogłoby tobie każdego dnia dostrzegać i chwalić Boga za Jego działanie w twoim życiu? 
  • Użyj słowa dzisiejszego psalmu, by wyrazić Bogu dziękczynienie za Jego obecność i działanie w naszym świecie, zwłaszcza w miejscach dotkniętych okropnościami wojny.

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)