Przyjdź z pomocą o Panie! – Dzień1/T3

 

diana-feil-245954

Psalm 143:1-6

 “Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>.
A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. “

 

 

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu z dzisiejszego Psalmu?
  • Przypomnij sobie te chwile życia, kiedy stęskniony za Bogiem, pragnąłeś  Jego pomocy pośród bólu i cierpienia. Jak wyglądała wtedy twoja modlitwa? Jak Bóg odpowiedział na nią?
  • W jakiej sferze swojego życia z desperacją oczekujesz, by Bóg przyszedł ci na pomoc? Jakimi słowami modlisz się o to?
  • Pomódl się słowami dzisiejszego psalmu o tych, którzy w cierpieniu czekają na wyzwolenie i pomoc.

 

 

 

 

 (Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s