Podtrzymaj mnie i wzmocnij – Dzień 5/T2

 

photo-1443140570159-279cf334cf24 (2)

Psalm 119:113-117

 “Nienawidzę ludzi chwiejnych,
a Prawo Twoje miłuję.
Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą:
pokładam ufność w Twoim słowie.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy,
strzec będę przykazań Boga mojego.
Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył;
nie zawiedź mojej nadziei!
Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku
i cieszył się zawsze z Twych ustaw.”

 

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się z tego psalmu o Bogu?
  • Wiele ludzi w Stanach Zjednoczonych uważa, że są samowystarczalni, czy to jeśli chodzi o pracę, dochody, czy też relacje. Ale wiemy, że jednego dnia możemy wszystko to stracić. Co jest źródłem naszej nadziei, kiedy wszystko inne zawiedzie?  Pomyśl o tym, kiedy ty też pokładałeś nadzieję w rzeczach znikomych, nietrwałych. Pomyśl o swoim życiu teraz: w czym jest ugruntowana twoja nadzieja?
  • Zastanów się przez chwilę nad tym, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby w pełni było oparte na Bogu i Jego obietnicy, gdybyś w pełni wierzył, że On ma moc podtrzymać cię i wspomóc.
  • Pomódl się słowami dzisiejszego psalmu o ludzi, którzy swoją nadzieję pokładają w czymś, lub kimś innym, niż w Bogu.

 

 (Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s