Od uwielbienia do nadziei – Dzień 4/T2

nadziejfdga

 Psalm 71:14-18

 “Ja zaś będę zawsze ufał
i pomnażał wszelką Twą chwałę.
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość,
przez cały dzień Twoją pomoc:
bo nawet nie znam jej miary.

Przyjdę z potężnymi czynami Pana
i będę przypominał tylko Jego sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości,
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym
nie opuszczaj mnie, Boże,
gdy [moc] Twego ramienia głosić będę,
całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę,
i sprawiedliwość Twą, Boże, sięgającą wysoko,
którą tak wielkich dzieł dokonałeś:
o Boże, któż jest równy Tobie?”

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu o Bogu?
  • Pomyśl, w jaki sposób ogłaszanie wielkich dzieł Bożych wyzwala w nas nadzieję. W jaki sposób uwielbienie i nadzieja są ze sobą powiązane?
  • Dzisiejsze wiadomości są pełne tragedii, wojen i cierpienia w naszym świecie.  Choć jest to bardzo przygnębiające, to dzięki nim wiemy, o co powinniśmy się modlić. Ale jak zauważyć w tym świecie to, co dobre, Boże działanie i Jego opiekę? Jak powinniśmy wychwalać Jego dzieła, by nie tracić nadziei?
  • Pomódl się słowami dzisiejszego Psalmu o tych, którzy stracili nadzieję, by mogli dostrzec w swym życiu Boże działanie i Jego miłość.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s