Dzień: 4 Maj 2017

Od uwielbienia do nadziei – Dzień 4/T2

nadziejfdga

 Psalm 71:14-18

 „Ja zaś będę zawsze ufał
i pomnażał wszelką Twą chwałę.
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość,
przez cały dzień Twoją pomoc:
bo nawet nie znam jej miary.

Przyjdę z potężnymi czynami Pana
i będę przypominał tylko Jego sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości,
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym
nie opuszczaj mnie, Boże,
gdy [moc] Twego ramienia głosić będę,
całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę,
i sprawiedliwość Twą, Boże, sięgającą wysoko,
którą tak wielkich dzieł dokonałeś:
o Boże, któż jest równy Tobie?”

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu o Bogu?
  • Pomyśl, w jaki sposób ogłaszanie wielkich dzieł Bożych wyzwala w nas nadzieję. W jaki sposób uwielbienie i nadzieja są ze sobą powiązane?
  • Dzisiejsze wiadomości są pełne tragedii, wojen i cierpienia w naszym świecie.  Choć jest to bardzo przygnębiające, to dzięki nim wiemy, o co powinniśmy się modlić. Ale jak zauważyć w tym świecie to, co dobre, Boże działanie i Jego opiekę? Jak powinniśmy wychwalać Jego dzieła, by nie tracić nadziei?
  • Pomódl się słowami dzisiejszego Psalmu o tych, którzy stracili nadzieję, by mogli dostrzec w swym życiu Boże działanie i Jego miłość.