Month: April 2017

Ty jesteś moim schronieniem – Dzień 4

paul-itkin-46110

Psalm 25:16-21

“Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca,
wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść
i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu
i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,
bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,
bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu czytając powyższy Psalm?
 • Wspomnij na czas, kiedy sam modliłeś się do Boga słowami podobnymi do tego psalmu. Przez co przechodziłeś wtedy w swoim życiu?
 • Pomyśl o tym regionie świata, którego problemy i bolączki najbardziej dotykają twojego serca. Pomódl się słowami powyższego psalmu o pastorów, którzy służa w tym zakątku świata.
 • Pomódl się za uciśnionych i prześladowanych dzisiaj na świecie. Co w tym tygodniu mógłbyś zrobić, by zaangażować się w niesienie pomocy osamotnionym i uciśnionym?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

 

Bóg troszczy się o słabych – Dzień 3

12

Psalm 12:1-8

 “Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu z powyższego Psalmu?
 • Kto lub co przychodzi ci na myśl, kiedy czytasz te słowa? Dlaczego?
 • Przez następnych parę minut pomyśl o ludziach w świecie, którzy potrzebują ochrony przed wyzyskiem i podstępem złych ludzi. Wsłuchaj się w Boży głos w twoim sercu. Jak myślisz, jak Bóg chce byś zaangażował się w rozwiązywanie tego problemu w świecie? 
 • Jak mógłbyś pomóc osobie zagrożonej z twojego sąsiedztwa, społeczności, miasta?

 

Użyj słowa dzisiejszego Psalmu w modlitwie o opiekę i ochronę nad potrzebującymi w tym świecie.

 

 (Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Bóg nigdy nie zapomina tych, co w potrzebie – Dzień 2

seeds packing

Psalm 9:16-18

 “Pan się objawił, sąd przeprowadził,
w dzieła rąk swoich uwikła się występny.
Niechaj występni odejdą precz do Szeolu,
wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.

Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe,

ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu z tego Psalmu?
 • Jakie grupy ludzi przychodzą ci na myśl, kiedy czytasz ten Psalm? Jak ci się wydaje, kto jest w największej potrzebie w naszym kraju? Kto jest w największej potrzebie w twojej społeczności?
 • Przez następnych parę minut zastanów się nad potrzebami ludzi w twoim mieście, w twoim sąsiedztwie, kościele. Wsłuchaj się w głos Boży. Jakie działania Bóg chce byś podjął, aby pomóc tym ludziom?

Użyj słowa dzisiejszego Psalmu w modlitwie o potrzeby tych ludzi.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)