Dzień: 29 kwietnia 2017

W nadziei czekamy – Dzień 6

123

Psalm 33:20-22

 ” Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie! „

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu  o tym, jaki jest nasz Bóg?
  • Czego oczekujesz teraz w swoim życiu? Jak według ciebie powinno wyglądać oczekiwanie z nadzieją na Pana? Czy też jak wyglądałoby oczekiwanie na Pana Jezusa, gdybyśmy nie robili tego trwając w nadziei?
  • Poproś Boga, by przywiódł ci na myśl miejsce w świecie, gdzie potrzebna jest  cierpliwość w oczekiwaniu na rozwiązanie trudnej sytuacji. Pomódl się o to miejsce.
  • Używając słów z dzisiejszego Psalmu, pomódl się o zrozumienie i cierpliwość w tym na co oczekujesz, lub co robisz.
  • Jakie w tym tygodniu mógłbyś podjąć działania w geście solidarności z tym zakątkiem świata, który wciąż trwa w oczekiwaniu?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)