Day: April 28, 2017

Nabierz otuchy – Dzień 5

13

Psalm 31:19-24

 “Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.
Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności 
od spisku mężów,
a w swoim namiocie ich kryjesz
przed sporem języków.
Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał
cuda swoje i łaski w mieście warownym.
Ja zaś powiedziałem przerażony:
«Odcięty jestem od Twoich oczu»,
lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania,
gdy do Ciebie wołałem.
Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!
Pan zachowuje wiernych,
a odpłaca z nawiązką tym,
którzy wyniośle postępują.
Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!”

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się z powyższego Psalmu o Bogu?
  • Przypomnij sobie ten czas w swoim życiu, kiedy Bóg okazał ci swoją dobroć i napełnił nadzieją w czasie desperacji i cierpienia. Jak to wyglądało?
  • Pomyśl o tym regionie świata, w którego rozwiązywanie problemów chciałbyś się zaangażować. Czy dostrzegasz jakieś oznaki nadziei w tym regionie, nawet pośrodku cierpienia, biedy i wojny? 
  • Pomódl się słowami dzisiejszego Psalmu o ludzi, którzy tam żyją, aby pokój wylał na nich Swoją nadzieję i miłosierdzie.
  • Jak w tym tygodniu możesz dodać otuchy i pocieszyć komuś z twojego otoczenia, kto tego bardzo potrzebuje?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)