Ty jesteś moim schronieniem – Dzień 4

paul-itkin-46110

Psalm 25:16-21

“Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca,
wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść
i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu
i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,
bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,
bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu czytając powyższy Psalm?
  • Wspomnij na czas, kiedy sam modliłeś się do Boga słowami podobnymi do tego psalmu. Przez co przechodziłeś wtedy w swoim życiu?
  • Pomyśl o tym regionie świata, którego problemy i bolączki najbardziej dotykają twojego serca. Pomódl się słowami powyższego psalmu o pastorów, którzy służa w tym zakątku świata.
  • Pomódl się za uciśnionych i prześladowanych dzisiaj na świecie. Co w tym tygodniu mógłbyś zrobić, by zaangażować się w niesienie pomocy osamotnionym i uciśnionym?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s