Bóg troszczy się o słabych – Dzień 3

12

Psalm 12:1-8

 “Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.”

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu z powyższego Psalmu?
  • Kto lub co przychodzi ci na myśl, kiedy czytasz te słowa? Dlaczego?
  • Przez następnych parę minut pomyśl o ludziach w świecie, którzy potrzebują ochrony przed wyzyskiem i podstępem złych ludzi. Wsłuchaj się w Boży głos w twoim sercu. Jak myślisz, jak Bóg chce byś zaangażował się w rozwiązywanie tego problemu w świecie? 
  • Jak mógłbyś pomóc osobie zagrożonej z twojego sąsiedztwa, społeczności, miasta?

 

Użyj słowa dzisiejszego Psalmu w modlitwie o opiekę i ochronę nad potrzebującymi w tym świecie.

 

 (Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s