Bóg nigdy nie zapomina tych, co w potrzebie – Dzień 2

seeds packing

Psalm 9:16-18

 “Pan się objawił, sąd przeprowadził,
w dzieła rąk swoich uwikła się występny.
Niechaj występni odejdą precz do Szeolu,
wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.

Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe,

ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.”

 

Rozważania: 

  • Czego dowiedziałeś się o Bogu z tego Psalmu?
  • Jakie grupy ludzi przychodzą ci na myśl, kiedy czytasz ten Psalm? Jak ci się wydaje, kto jest w największej potrzebie w naszym kraju? Kto jest w największej potrzebie w twojej społeczności?
  • Przez następnych parę minut zastanów się nad potrzebami ludzi w twoim mieście, w twoim sąsiedztwie, kościele. Wsłuchaj się w głos Boży. Jakie działania Bóg chce byś podjął, aby pomóc tym ludziom?

Użyj słowa dzisiejszego Psalmu w modlitwie o potrzeby tych ludzi.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s