Usłysz Panie, jak lamentuję – Dzień 1

svklimkin 4

Psalm 5:1-7

“Usłysz, Panie, moje słowa,
zwróć na mój jęk uwagę;
natęż słuch na głos mojej modlitwy,
mój Królu i Boże!
Albowiem Ciebie błagam, o Panie,
słyszysz mój głos od rana,
od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.
Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,
zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.
Mężem krwawym i podstępnym
brzydzi się Pan.

Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce,
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim
przejęty Twoją bojaźnią. “

 Rozważania: 

  • Jakiej prawdy o Bogu dowiedziałeś się z tego Psalmu?
  • Za jakie regiony naszego świata odczuwasz pragnienie modlitwy, by ludzie tam mogli odczuć Bożą pomoc i nadzieję? Dlaczego?
  • W jaki inny sposób mógłbyś się zaangażować w niesienie pomocy do tego zakątka świata? Jak mógłbyś dowiedzieć się więcej na temat problemów i zmagań ludzi tamtego regionu?

Użyj słowa dzisiejszego Psalmu w modlitwie o ten zakątek świata.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s