Dzień: 17 kwietnia 2017

Nowe życie – Dzień 1

brooke-lark-93583

Jezus zmartwychwstał! Pokonał śmierć, opuścił grób, i zaprasza każdego z nas do nowego życia w Nim. A to oznacza, że Zmartwychwstanie nie jest tylko suchym historycznym faktem, ale rzeczywistością, w którą możemy żyć. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest centralnym punktem naszej chrześcijańskiej wiary. Apostoł Paweł pisał:

„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.” – 1 Koryntian 15:14-20

W tym tygodniu będziemy rozważać, co to znaczy mieć nowe życie w Jezusie.

2 Samuela 9:1–7

„Dawid zapytał: «Czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana». Z domu Saula pozostał sługa, któremu było na imię Siba. Został on wezwany do Dawida: Zapytał go król: «Ty jesteś Siba?» Odrzekł: «Sługa twój». Zapytał król: «Czy nikogo więcej nie ma z rodu Saula, abym mu okazał miłosierdzie Boże?» Siba odrzekł królowi: «Jest jeszcze chromy na obydwie nogi syn Jonatana». Rzekł do niego król: «Gdzie on jest?» Siba odpowiedział królowi: «Przebywa on w domu Makira, syna Ammiela, w Lo-Debar». Król Dawid posłał więc, by go wezwano z domu Makira, syna Ammiela, z Lo-Debar.
Meribbaal, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida. Padł na twarz oddając mu pokłon. Rzekł Dawid: «Meribbaalu!» Odpowiedział: «Oto jestem, sługa twój». Powiedział mu Dawid: «Nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać ci miłosierdzie ze względu na twojego ojca, Jonatana. Każę ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka Saula, sam zaś zawsze będziesz miał u mnie utrzymanie».”

W tamtych czasach normalną procedurą było wymordowanie wszystkich potomków poprzedniego króla przez obecnie panującego. Ale Król Dawid okazuje łaskę nad Sibą, wnukiem Saula. W kulturze tamtych czasów zasiądnięcie do stołu z królem było oznaką wpływów i opieki królewskiej. Posiłki takie w tamtych czasach były długa ucztą pełną rozmów i dyskusji. Zaproszenie do takiego posiłku było wyrazem troski, przyjaźni i potwierdzeniem relacji między biesiadnikami.

Sytuację Siby, syna Jonatana, a wnuka Saula, można porównać do naszej sytuacji. Siba nie miał władzy w obu nogach z powodu upadku, jakiego doświadczył w dzieciństwie i my też jesteśmy sparaliżowani upadkiem Adama i Ewy, których grzech w ogrodzie Eden napiętnował całą ludzkość. Siba został zaproszony do królewskiego stołu, gdzie król Dawid zapewnił mu opiekę i przyjaźń.  My też otrzymaliśmy podobne zaproszenie od naszego Króla Jezusa, który mówi: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy, to wejdę do niego i będę z nim jadł, a on ze mna.”(Objawienie Jana 3:20). To zaproszenie przewija się przez całą Biblię i jest ono pełne troski, miłości i zainteresowania naszym życiem. Nam pozostaje tylko je przyjąć.

Rozważania:

  • Zastanów się nad swoim życiem wiary do tej pory. Jak odpowiedziałeś na Jezusa zaproszenie do wspólnej relacji? Co może cię przed tym powstrzymywać?
  • Kogo mógłbyś ty sam zaprosić do swojego stołu, by okazać mu łaskę, troskę i przyjaźń?

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)