Dzień: 9 kwietnia 2017

Król Izraela – Wielki Tydzień 2017

Palms

Ewangelia Jana 12:12-19

 Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!»
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
Nie bój się, Córo Syjońska!
Oto Król twój przychodzi,
siedząc na oślęciu.
Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.  Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.
Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.  Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: «Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz – świat poszedł za Nim».”

 

W tradycyjnym kalendarzu kościelnym, dzień dzisiejszy jest nazwany Niedzielą Palmową. Tego dnia tłumy ludzi ogłosiły powrót Boga Jahwe do Jerozolimy i przybycie ich Króla, rzucając gałązki palmowe przed Jezusem w oczekiwaniu na wyzwolenie z pod rzymskiej opresji. Tłumy nie wiedziały, co miało potem nastąpić. Za parę dni ci sami ludzie będą domagać się od Rzymian egzekucji Jezusa.

Rozważania

  • Co ciebie najbardziej poruszyło podczas czytania dzisiejszego tekstu ?
  • Przeczytaj proroctwo Zachariasza 9:9-13 , które Jezus wypełnił wjeżdżając do Jerozolimy na osiołku i w oparciu o to, co przeczytałeś, zastanów się, co wiesz o Jezusie i Jego Królestwie.

 „Raduj się wielce, Córo Syjonu,
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny – jedzie na osiołku,
na oślątku, źrebięciu oślicy.
On zniszczy rydwany w Efraimie
i konie w Jeruzalem,
łuk wojenny strzaska w kawałki,
pokój ludom obwieści.
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi. 
Także ze względu na krew przymierza zawartego z tobą
wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny.
Wróćcie do warownego miejsca, wygnańcy, oczekujący z nadzieją!
Dzisiaj cię o tym zapewniam,
że cię nagrodzę w dwójnasób.
Albowiem Judę trzymam w pogotowiu,
jak łuk napinam Efraima,
jak włócznią kieruję synami twymi, Syjonie,
przeciwko synom twoim, Jawanie,
i miecz mocarza z ciebie uczynię.”

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)