Miesiąc: Kwiecień 2017

Moja nadzieja jest w Tobie, Panie – Dzień 7

 

quino-al-137872

Psalm 39:5-8

„O Panie, mój kres pozwól mi poznać
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedział, jak jestem znikomy.
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi,
i życie moje jak nicość przed Tobą.
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.
Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie?
W Tobie jest moja nadzieja.”

Rozważania: 

 • Jaką prawdę o Bogu poznałeś czytając ten Psalm?
 • Co dla ciebie oznaczają słowa:”złożyć nadzieję w Bogu”? Jak byś wytłumaczył to swojemu znajomemu?
 • O co martwisz się teraz najbardziej w swoim życiu (ludzie, relacje, problemy, wydarzenia)? W modlitwie zastanów się, czy nie pokładasz swojej nadziei w czymś innym, jeśli chodzi o rozwiązanie tych sytuacji i problemów?
 • Używając słów dzisiejszego Psalmu pomódl się o siebie i o osoby, o których wiesz, że się czymś zamartwiają.
 • Co możesz zrobić w tym tygodniu, by umocnić swoją nadzieję w Bogu?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

W nadziei czekamy – Dzień 6

123

Psalm 33:20-22

 ” Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie! „

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu  o tym, jaki jest nasz Bóg?
 • Czego oczekujesz teraz w swoim życiu? Jak według ciebie powinno wyglądać oczekiwanie z nadzieją na Pana? Czy też jak wyglądałoby oczekiwanie na Pana Jezusa, gdybyśmy nie robili tego trwając w nadziei?
 • Poproś Boga, by przywiódł ci na myśl miejsce w świecie, gdzie potrzebna jest  cierpliwość w oczekiwaniu na rozwiązanie trudnej sytuacji. Pomódl się o to miejsce.
 • Używając słów z dzisiejszego Psalmu, pomódl się o zrozumienie i cierpliwość w tym na co oczekujesz, lub co robisz.
 • Jakie w tym tygodniu mógłbyś podjąć działania w geście solidarności z tym zakątkiem świata, który wciąż trwa w oczekiwaniu?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

 

Nabierz otuchy – Dzień 5

13

Psalm 31:19-24

 „Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.
Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności 
od spisku mężów,
a w swoim namiocie ich kryjesz
przed sporem języków.
Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał
cuda swoje i łaski w mieście warownym.
Ja zaś powiedziałem przerażony:
«Odcięty jestem od Twoich oczu»,
lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania,
gdy do Ciebie wołałem.
Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!
Pan zachowuje wiernych,
a odpłaca z nawiązką tym,
którzy wyniośle postępują.
Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się z powyższego Psalmu o Bogu?
 • Przypomnij sobie ten czas w swoim życiu, kiedy Bóg okazał ci swoją dobroć i napełnił nadzieją w czasie desperacji i cierpienia. Jak to wyglądało?
 • Pomyśl o tym regionie świata, w którego rozwiązywanie problemów chciałbyś się zaangażować. Czy dostrzegasz jakieś oznaki nadziei w tym regionie, nawet pośrodku cierpienia, biedy i wojny? 
 • Pomódl się słowami dzisiejszego Psalmu o ludzi, którzy tam żyją, aby pokój wylał na nich Swoją nadzieję i miłosierdzie.
 • Jak w tym tygodniu możesz dodać otuchy i pocieszyć komuś z twojego otoczenia, kto tego bardzo potrzebuje?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)