Modlitwa o pokój -Dzień 1

The Student of Gunkanjima

Wojna. Przemoc zbrojna. Konflikty. Wyzwiska. Mowa pełna nienawiści. To opis wydarzeń naszych czasów, politycznych dysput w naszym społeczeństwie i w naszych domach. Niestety, bardzo często nawet my, chrześcijanie, dajemy się wciągać w te dyskusje, pozwalając by motywowany strachem i gniewem osąd zasłonił wizję łaski, łagodności i pokory. Apostoł Paweł pisząc do Kolosan, przypomina im, że należąc teraz do Chrystusa, nasze życia są teraz wraz z Nim ukryte w Bogu. A ponieważ są teraz ukochanymi wybrańcami Bożymi, przeznaczonymi do świętości, to powinni:

 “ Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.”

Przez następnych kilka minut pomódl się o pokój: w naszym świecie, w naszym kraju i w naszych rodzinach. Co możemy zrobić, jakie podjąć działania, by ten pokój był trwały? Przez jakie przemiany powinno zajść w naszych  sercach  i umysłach? Pomódl się, by te zmiany zaszły. Poproś Boga, by wskazał ci, gdzie i w jaki sposób możesz nośnikiem pokoju.

Zakończ swoją modlitwę tymi prostymi słowami, które Pan Jezus nam pozostawił:

“Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi !!!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s