Pan mym dziedzictwem – Dzień 77 (07/31)

GaborfromHungary 5

Psalm 16:5-11

“Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
 
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
 
 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.”

Rozważania

  • Co w tym psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s