Bo z tobą jest Pan – Dzień 76

svklimkin 16

Przypowieści Salomona 3:21-26

” Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
    niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
    wdzięczną ozdobą dla szyi.
 I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
    bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
    zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
    ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
    przed sidłem twą nogę ochroni.”

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. ” (2 Tym 4:18)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s