Dzień: 30 lipca 2016

Pan mym dziedzictwem – Dzień 77 (07/31)

GaborfromHungary 5

Psalm 16:5-11

„Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
 
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
 
 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.”

Rozważania

  • Co w tym psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. „ (2 Tym 4:18)

Bo z tobą jest Pan – Dzień 76

svklimkin 16

Przypowieści Salomona 3:21-26

” Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
    niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
    wdzięczną ozdobą dla szyi.
 I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
    bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
    zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
    ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
    przed sidłem twą nogę ochroni.”

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. ” (2 Tym 4:18)