Dzień: 26 lipca 2016

Roztropny i niewinny – Dzień 72

13442137_10153929198893451_4620605148465738858_n

Ewangelia Mateusza 10:16-22

„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.”

W tym tygodniu rozważamy słowa apostoła Pawła (2Tym 4:9-22) ostrzegające przed ludźmi, którzy przynoszą szkodę głoszeniu Ewangelii Pana Jezusa.  W dzisiejszym fragmencie czytamy, jak Pan Jezus wysyłając swoich 12 uczniów z poleceniem głoszenia Dobrej Nowiny, nakazuje im by byli ostrożni i roztropni w tym, co robią, jednocześnie nakazując, by byli niewinni jak gołebica w swoim zachowaniu. Jak to zrobić, by jednocześnie być roztropnym i niewinnym w swoim postępowaniu? Jak być ostrożnym i wrażliwym na drugich jednocześnie? Odpowiedź znajduje się w ostatnim zdaniu tego fragmentu. Jedynie poddając się prowadzeniu Ducha Świętego, wsłuchując się w Boży głos, możemy to osiągnąć.

Rozważania

  • Jak rozumiesz powyższe słowa Pana Jezusa, by być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołębica?
  • Co pomaga ci w rozróżnieniu pomiędzy prowadzeniem Ducha Świętego a twoim własnym rozumowaniem? Jakie duchowe rutyny twojego dnia codziennego są  w tym pomocne? Co jest przeszkadza ci w słyszeniu głosu Ducha Świętego?
  • Jak ci się wydaje, do czego zachęca cię Bóg, na co chce byś zwrócił uwagę czytając ten fragment Jego Słowa? Jak możesz zastosowac to w swoim życiu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. „ (2 Tym 4:18)