Wszystkie twoje drogi – Dzień 69

photo-1441564144304-aef08c564b96 (2).jpg

Przypowieści Salomona 3:5-6

 Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.

Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki.”

Rozważania

Przeczytaj powyższe przypowieści dwa lub trzy razy. Co przychodzi ci na myśl, kiedy je czytasz? Poproś Boga, by pokazał ci, czego musisz się z nich nauczyć. Zapisz sobie w notesie, co Bóg ci pokazuje w tym Słowie i do czego cię zachęca.

Werset do zapamiętania
“Gdy Chrystus Jezus powróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo, wtedy będzie sądził wszystkich ludzi – zarówno żywych, jak i umarłych. Stojąc przed obliczem Boga i Chrystusa, proszę cię więc: Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności. Ostrzegaj ludzi, zwracaj im uwagę na ich grzechy, ale również podnoś ich na duchu, okazując im cierpliwość i nauczając ich.” (2 Tym 4:1-2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s