Boże Prawo – Dzień 63

untitled

Psalm 19:7-9

“Prawo WIEKUISTEGO jest doskonałe nawraca duszę;
świadectwo BOGA jest wiarygodne uczy prostodusznego mądrości.
Rozkazy WIEKUISTEGO są proste rozweselają serce;
przykazanie BOGA jest jasne oświeca oczy.
Bojaźń WIEKUISTEGO jest czysta ostoi się na wieki;
ustawy BOGA są prawdą razem są sprawiedliwe.”

Rozważania 

  • Co w tym psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania

Ale ty trwaj w tych rzeczach, których się nauczyłeś oraz zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się nauczyłeś. Bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, tą w Chrystusie Jezusie.” (2 Tym 3:14-15)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s