Dzień: 16 lipca 2016

Dzień 62

photo-1453686062273-6257b9fde1ce

Przypowieści Salomona 21:2-3

„Człowiek uważa za prostą każdą swoją drogę,
ale to WIEKUISTY jest tym, który waży serca.
Milsze jest dla WIEKUISTEGO pełnienie sprawiedliwości i słuszności – niż rzeźne ofiary.”
 

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

Werset do zapamiętania

„Ale ty trwaj w tych rzeczach, których się nauczyłeś oraz zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się nauczyłeś. Bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, tą w Chrystusie Jezusie.” (2 Tym 3:14-15)