Wylanie Ducha – Dzień 51

photo-1444944232907-0b9e9ace348c

Dzieje Apostolskie 2:14-21

“Wtedy stanął Piotr z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela:  I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.  I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.  I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.”

Słowa wypowiedziane przez apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy niosą ze sobą wielką nadzieję. Mimo, że w ostatnich dniach to, co najgorsze będzie się przejawiać wśród ludzi, to jednak DuchŚwięty będzie w szczególny sposób wylany na wiernych Bogu. Bóg jest pośród nas. Poprzez Ducha Świętego Bóg prowadzi dzieło odkupienia. Wciąż jeszcze jest nadzieja!!!

Rozważania 

  • Jakie zwroty i słowa w tym fragmencie, wywarły na tobie największe wrażenie? Jakie emocje wywołały one w tobie?
  • Kto przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz o osobie pełnej Ducha Świętego? Jakie cechy charakteru prezentuje ta osoba?
  • Przeczytaj ten fragment jeszcze raz i poproś Boga, by objawił ci, jak możesz zastosować w swoim życiu prawdy zawarte w tym fragmencie .

Werset do zapamiętania

 “Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych;” (2Tym 2:23-24)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s