Dzień: 2 lipca 2016

Problem plotkarstwa – Dzień 48

Gossip-1

Przypowieści 26:20–22    

 Gdy nie ma drew, ogień gaśnie; tak gdy nie ma plotkarza, ustaje spór.

Jak węgiel dla żaru i drwa do ognia, tak kłótliwy człowiek do wzniecenia sporu.

Słowa plotkarzy są jak rany; przenikają do głębi wnętrzności.” 

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)