Month: June 2016

Narzędzie ku dobremu – Dzień 43

oIpwxeeSPy1cnwYpqJ1w_Dufer%20Collateral%20test

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:20–26      

„W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie — pospolitych.  Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.

Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.

Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli.”

Jakim naczyniem  jesteśmy? Do jakich celów powołani, a jakie wypełniamy? Apostoł Paweł mówi tutaj Tymoteuszowi, że wybór należy do nas. Co oznacza stwierdzenie „zaszczytne cele”, a co „pospolite  rzeczy”? “Pospolitymi” nazywa tutaj Paweł rzeczy, którymi żyje ten świat: zazdrość, obmowa, plotkarstwo, nienawiść, zawiść, czynienie podziałów, wynoszenie się nad drugiego. Zaszczytnym celem jest współpraca w Bożym dziele odkupienia i wypełnianie Jego woli.

 Rozważania 

  • Które z wyżej wymienionych zachowań mają miejsce w twoim życiu? Jakie relacje z ludźmi i jakie sytuacje pobudzają cię do czynienia “pospolitych rzeczy”?
  • Jak ci się wydaje, w jakich sytuacjach jesteś najbardziej otwarty na działanie i wolę Bożą? Przyjaźnie i relacje z jakimi ludźmi sprzyjają temu?
  • Przeczytaj jeszcze raz pierwsze dwa zdania. W ciszy i w zadumie poproś Boga, by otworzył twoje oczy i serce na to, co On chce dzisiaj ci przekazać. 

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)

 

Daj mi poznać drogi Twe, Panie – Dzień 42

photo-1420641637488-df930ea6ec80

Psalm 25:4–11 

“PANIE, daj mi poznać Twe drogi, naucz mnie Twoich ścieżek.

Prowadź mnie w Twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo Ty jesteś Bogiem mego zbawienia;

Ciebie co dzień oczekuję.

Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o Twoich łaskach, które trwają od wieków.

I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według Twego miłosierdzia, ze względu na Twą dobroć, PANIE.

PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi.

Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.

Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą Jego przymierza i świadectwa.

PANIE, przez wzgląd na Twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka.” 

Rozważania 

  • Co w tym Psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania 

“Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może. “(2 Tym 2:11–13)

 

Słowa niosące uzdrowienie – Dzień 41

zdjecie_20120802151319_690

Przypowieści 12:18–20    

 „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający,

lecz język mądrych jest lekarstwem. 

Prawdomówne wargi będą trwać na wieki,

ale język kłamliwy trwa króciutko. 

Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło,

lecz u doradzających pokój jest radość.” 

Rozważania 

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

 Werset do zapamiętania

 “Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może. “(2 Tym 2:11–13)