Unikaj młodzieńczych pożądliwości – Dzień 45

photo-1450897918656-527057db59d3

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:20–26      

„W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie — pospolitych.  Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.

Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.

Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli.” 

By być gotowym i otwartym na Boże działanie i na wykonywanie dobrych uczynków, do których powołał nas Bóg, musimy unikać pożądliwości i pokus młodzieńczego wieku. Młodzi ludzie często kierują się emocjami i ambicjami. Dojrzewając w świadomości, mądrości i w wierze, uczymy się kontrolować nasze emocje i pożądania, idąc za tym, co słuszne, sprawiedliwe, niosąc miłość i pokój. To właśnie dążenie do tych rzeczy pomaga nam w upodobnianiu się do przykładu Pana Jezusa, co w  oczach Bożych czyni nas użytecznymi.

Rozważania 

  • Jak ci się wydaje, od których z pożądań młodości już odszedłeś, a z którymi ciągle się jeszcze zmagasz? Nad czym musisz jeszcze pracować, by stać się dojrzałym chrześcijaninem?
  • Co jest typowym powodem i tematem twoich sporów z rodziną, współpracownikami, przyjaciółmi, czy dziećmi? Które z tych powodów są bezużyteczne, nieprzynoszące pokoju i miłości? Co możesz zrobić, by to zmienić?
  • Zastanów się nad zwrotami: “głupie, niedorzeczne dociekania”, “kłotliwość”, złe porządania”. Co przynoszą ci one na myśl? Poproś Boga, by wskazał ci , które z nich mają miejsce w twoim życiu. Do czego pobudza cie tutaj Bóg?

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s