Dzień: 27 czerwca 2016

Narzędzie ku dobremu – Dzień 43

oIpwxeeSPy1cnwYpqJ1w_Dufer%20Collateral%20test

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:20–26      

„W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie — pospolitych.  Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.

Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.

Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli.”

Jakim naczyniem  jesteśmy? Do jakich celów powołani, a jakie wypełniamy? Apostoł Paweł mówi tutaj Tymoteuszowi, że wybór należy do nas. Co oznacza stwierdzenie „zaszczytne cele”, a co „pospolite  rzeczy”? “Pospolitymi” nazywa tutaj Paweł rzeczy, którymi żyje ten świat: zazdrość, obmowa, plotkarstwo, nienawiść, zawiść, czynienie podziałów, wynoszenie się nad drugiego. Zaszczytnym celem jest współpraca w Bożym dziele odkupienia i wypełnianie Jego woli.

 Rozważania 

  • Które z wyżej wymienionych zachowań mają miejsce w twoim życiu? Jakie relacje z ludźmi i jakie sytuacje pobudzają cię do czynienia “pospolitych rzeczy”?
  • Jak ci się wydaje, w jakich sytuacjach jesteś najbardziej otwarty na działanie i wolę Bożą? Przyjaźnie i relacje z jakimi ludźmi sprzyjają temu?
  • Przeczytaj jeszcze raz pierwsze dwa zdania. W ciszy i w zadumie poproś Boga, by otworzył twoje oczy i serce na to, co On chce dzisiaj ci przekazać. 

Werset do zapamiętania 

„Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

 (2 Tym 2:22)