Dzień: 26 czerwca 2016

Daj mi poznać drogi Twe, Panie – Dzień 42

photo-1420641637488-df930ea6ec80

Psalm 25:4–11 

“PANIE, daj mi poznać Twe drogi, naucz mnie Twoich ścieżek.

Prowadź mnie w Twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo Ty jesteś Bogiem mego zbawienia;

Ciebie co dzień oczekuję.

Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o Twoich łaskach, które trwają od wieków.

I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według Twego miłosierdzia, ze względu na Twą dobroć, PANIE.

PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi.

Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.

Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą Jego przymierza i świadectwa.

PANIE, przez wzgląd na Twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka.” 

Rozważania 

  • Co w tym Psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania 

„Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może. „(2 Tym 2:11–13)