Dzień: 25 czerwca 2016

Słowa niosące uzdrowienie – Dzień 41

zdjecie_20120802151319_690

Przypowieści 12:18–20    

 „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający,

lecz język mądrych jest lekarstwem. 

Prawdomówne wargi będą trwać na wieki,

ale język kłamliwy trwa króciutko. 

Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło,

lecz u doradzających pokój jest radość.” 

Rozważania 

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

 Werset do zapamiętania

 „Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może. „(2 Tym 2:11–13)