Ci, którzy są Jego – Dzień 40

photo-1465805139202-a644e217f00e

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:14–19      

„To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, [wyjdzie tylko] na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem, jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, prawidłowo wykładający Słowo prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos,  którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.  A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć:
Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz:
Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.”
 

Niezależnie od naszej sytuacji, od dziwnych nauk, które mogą się pojawić, niezależnie od naszych słabości i upadków, Bóg jest niezmienny – On jest niewzruszonym fundamentem i podstawą wszystkiego. To właśnie do tych fundamentalnych prawd musimy powracać w chwilach niepewności, załamania, chaosu, czy cierpienia, prosząc by Bóg nam przypomniał o tym, że On jest dobry i wierny, że nas kocha, że przebacza, że Jezus zmarł za nas i powstał z martwych, byśmy w Nim mogli mieć życie teraz i w wieczności. Przekaźnikiem tych właśnie treści powinniśmy być dla świata. 

Rozważania 

  • Przypomnij sobie chwile, kiedy byłeś owładnięty lękiem, przytłoczony problemami, pełen zwątpienia, czy też w chorobie i cierpieniu. Jakie prawdy i przekonania pomogły ci przetrwać przez ten ciężki czas?
  • Wypisz te prawdy o sobie i o Bogu, które pomogą ci przetrwać trudne momenty życia. Co najbardziej cię w nich dotyka?

Werset do zapamiętania 

“Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może.” (2 Tym 2:11–13)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s