Dzień: 23 czerwca 2016

Odpłacajcie dobrem za zło – Dzień 39

photo-1466115593837-8141bdee03d8

1 List Apostoła Piotra 3:8–12       

 W końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, odpłacajcie dobrem za zło, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze.

Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni,
niech powstrzyma swój język od zła
i swe wargi od fałszu.
Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze,
niech szuka pokoju czyniąc go swoim dążeniem.
Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych,
Jego uszy słuchają ich prośb,
Ale oblicze Pana zwraca się przeciw
ludziom popełniającym zło.”

Każdego dnia w telewizji, gazecie i w komputerze, możemy widzieć całe zło, które się dzieje na świecie. Najczęściej naszym pierwszym odruchem jest chęć odwetu i wymierzenie kary.  Rzadko kiedy (jeśli w ogóle), pragniemy błogosławić tym, którzy źle czynią. Ale apostoł Piotr tutaj mówi, że właśnie do tego jesteśmy powołani, będąc uczniami Pana Jezusa. Pan Jezus sam przecież powiedział:

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.

 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;

Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Ewangelia Mateusza 5:43-45)

Rozważania 

  • Kto przychodzi ci na myśl, jak czytasz te słowa? Jakie osoby, sytuacje, czy grupy ludzi? 
  • Co jest dla ciebie największym wyzwaniem w tym fragmencie Słowa? Dlaczego?
  • W jakiej sferze twojego życia byłoby ci najtrudniej wprowadzić te słowa w czyn? 

 Werset do zapamiętania 

„Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może.” (2 Tym 2:11–13)