Dzień: 20 czerwca 2016

Nauczanie Prawdy – Dzień 36

pamietaj-zebys-nie-zapomnial-b-iext21148708

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:14–19    

„To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, [wyjdzie tylko] na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem, jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, prawidłowo wykładający Słowo prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos,  którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.  A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć:
Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz:
Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.”

 W tym fragmencie apostoł Paweł poucza Tymoteusza, aby nieustannie przypominał ludziom w swoim kościele o prawdzie zmartwychwstania Pana Jezusa w ciele. Niewiele lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wielu zaczęło głosić nauki, że Chrystus zmartwychwstał w duchu tylko. Zaprzeczenie zmartwychwstania Pana Jezusa w ciele ogałaca Ewangelię z mocy wyzwolenia od grzechu i śmierci. Ta prawda jest tak ważna w naszym życiu, że powinniśmy o niej zawsze pamiętać! 

Rozważania 

  • Co w tym wersecie poruszyło cię najbardziej? Dlaczego? 
  • W jaki sposób prawda zmartwychwstania Pana Jezusa w ciele ma wpływ na realia twojego powszedniego dnia? 
  • Co jest najczęstszym tematem twoich rozmów na temat wiary z innymi? W jaki sposób te rozmowy i dyskusje są ci pomocne, a w jaki sposób są niebudujące i odciągają od prawdy?

Werset do zapamiętania

 „Jeśli wraz z Nim umarliśmy,
wraz z Nim ożyjemy.
Jeżeli przy Nim wytrwamy,
przy Nim panować będziemy.
Jeśli się Go wyprzemy —
On również nas się wyprze.
Lecz jeśli nie dochowamy wiary,
On pozostanie wierny,
ponieważ samego siebie
wyprzeć się nie może.
 „(2 Tym 2:11–13)