Nawodniona i użyźniona ziemia – Dzień 32

photo-1430418315146-6f3be26f8b6e

Izajasza 55:8–11      (Iz. 55:8-11) 

“Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami –
wyrocznia Pana.

Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje – nad waszymi drogami
i myśli moje – nad myślami waszymi.

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
spadają z nieba
i tam nie powracają,
dopóki nie nawodnią ziemi,
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
tak, iż wydaje nasienie dla siewcy
i chleb dla jedzącego,
tak słowo, które wychodzi z ust moich,
nie wraca do Mnie bezowocne,
zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa..”

Rozważanie Słowa Bożego pod kątem wprowadzenia i zastosowania go w praktyce, było ważną dyscypliną duchową w przeszłości i jest nadal i dzisiaj. Słowa proroka Izajasza są na to dowodem. Boże słowo jest dla nas posileniem i tak, jak woda daje wzrost i plon ziemi, tak Słowo Boże pomaga nam wzrastać w wierze. Każde słowo, każdy werset wykonuje pracę w nas. Zmieniając nasz umysł i kształtując naszą duszę. Tak, jak z pokarmem dla naszego ciała, nie od razu widzimy skutki tego, co spożywamy, ale z czasem my, jak i inni mogą zauważyć nasz duchowy wzrost i miłość, która coraz bardziej zaczyna odzwierciedlać Chrystusową. 

Rozważania 

  • Czy zauważyłeś jakieś zmiany w swoim zachowaniu i w sercu od kiedy zacząłeś rozmyslać nad Słowem Bożym i nad tym, jak zastosować je w swoim życiu? Czy możesz je wymienić? 
  • Co ostatnio przeszkadza ci w codziennym rozważaniu Słowa Bożego? Jak myślisz, dlaczego trudno jest ci zastosować je w praktycznym życiu? 
  • Czytając ponownie dzisiejszy fragment Biblii, poproś Boga, by objawił ci prawdę tego fragmenut i to, jak możesz zastosować go w swoim życiu. Wsłuchaj się w to, co Bóg pragnie ci teraz przekazać.

Werset do zapamiętania 

„Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii;

Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane.”

 (2Tym. 2:8–9)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s