Słowo Boże nie jest niczym związane – Dzień 31

Power-of-Bible

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2:8–13   (2Tym. 2:8-13) 

 Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii;

Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane.

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą.

Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć.

Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować, jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze.

Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego Siebie wyprzeć się nie może.”

Nic i nikt nie może powstrzymać, ani zmienić Bożej obietnicy odkupienia i odnowienia. Niezależnie od tego,  jak wielkie jest nasze cierpienie, problem, czy porażka, poprzez swoje zmartwychwstanie Jezus Chrystus, wcielone Słowo Boga,  pokonał śmierć. To właśnie mówi Paweł, który miał wszelkie powody ku zwątpieniu i desperacji, kiedy związany kajdanami siedział w więzieniu rzymskim. Jednak pomimo tych strasznych okoliczności i ucisków apostoł Paweł uchwycił sie prawdy Bożych obietnic w Jezusie Chrystusie. 

Rozważania

  • Pomyśł o tych momentach w twoim życiu, kiedy miałeś wiele wątpliwości co do istnienia Boga, Jego miłości i wierności. Co było powodem tych wątpliwości? Co pomogło, lub wciąż pomaga ci powrócic do miejsca głębokiej wiary?
  • Wypisz te obietnice Boże w Biblii, które pomogą ci pamiętać o Bożej wierności, miłości i odnowieniu. (np. Rzymian 8:1-2, 8:28, 8:32-34, 8:38-39, Objawienie 21:3-5)
  • Przez następne parę minut zastanów się nad Bożą miłością do ciebie i nad obietnicami, które dał tobie. Wycisz się i wsłuchaj w to, co Bóg pragnie ci przekazać.

Werset do zapamiętania 

„Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii;

Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane.”

 (2Tym. 2:8–9)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s