Tobie Boże należy się chwała – Dzień 28

Psalm 65:1–8  (Ps. 65:1-8) 

„Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie

 I Tobie złożone śluby należy wypełnić.

Ty wysłuchujesz modlitwy,

Dlatego do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało.

Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami;

Ty oczyszczasz nasze występki.

Błogosławiony, kogo Ty wybierasz i przyjmujesz,

aby mieszkał w Twoich przedsionkach;

będziemy nasyceni dobrami Twego domu, Twej świętej świątyni.

Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości,

Boże naszego zbawienia,

Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.

Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasany potęgą;

Ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal i wrzawę narodów;

Mieszkańcy krańców ziemi boją się Twoich znaków;

Ty radujesz ich nastawaniem poranka i wieczora.” 

Rozważania 

  • Co w tym Psalmie zwraca twoją uwagę?
  • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
  • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania 

„Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.” (2Tym. 1:14)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s