Początek mądrości – Dzień 27

photo-1465351346798-93b7c410b45d

Przypowieści 4:7 i 16:16  (Przyp. 4:7, 16:16) 

„Podstawą wszystkiego jest mądrość;

zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność.” 

 O wiele lepiej jest nabyć mądrość niż złoto;

a nabyć rozum lepiej niż srebro.” 

Rozważania 

W ciszy i zamyśleniu przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów. 

Werset do zapamiętania

„Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.” (2Tym. 1:14)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s