Dzień: 4 czerwca 2016

Ten, który posila innych -Dzień 20

pomoc-innym

Przypowieści 11:24–25 (Przyp. 11:24-25) 

“Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa,

A drugi nad miarę skąpi, a jednak  ubożeje, 

Człowiek szczodry będzie bogatszy,

Ten, który posila innych, sam dozna posilenia” 

Rozważania 

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów. 

Werset do zapamiętania

„Ta łaska została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. (2Tym. 1:9-10)