Pokrzepienie – Dzień 17

shutterstock_2541066

2 List do Tymoteusza 1:15–18 (2Tym. 1:15-18) 

„Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes.
Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.” 

W tamtych czasach w Cesarstwie Rzymskim nikt nie dbał o więźniów. Więzień mógł polegać jedynie na swojej rodzinie, by dostać jedzenie, picie i ubranie. Nietrudno więc wyobrazić sobie, jak wielkie znaczenie miała dla Pawła w tej sytuacji pomoc Onezyfora. Kiedy wszyscy odwrócili się od Pawła, Onezyfor odnalazł go, przynosił zaopatrzenie, pokrzepiając nie tylko Pawła ciało, ale i ducha. Jak wielka odwagą i wiarą wykazał się Onezyfor, który pomimo zagrożenia życia, nie lękał się przyznać do apostoła Pawła i do swojej wiary, wykazując niezwykłą miłość i miłosierdzie, wychodząc naprzeciw potrzebom Pawła. 

Rozważania 

  • W jakich słowach opisałbyś przyjacielowi, co to znaczy być pokrzepionym na duchu i ciele?   
  • Przypomnij sobie czas w swoim życiu, kiedy sam doznałeś takiego właśnie pokrzepienia dzięki obecności przyjaciół i ich pomocy. Kto i w jaki sposób był dla ciebie takim pokrzepieniem? 
  • Czy znasz kogoś, kto wydaje się być u kresu sił, kto potrzebuje duchowego pokrzepienia? W skupieniu wsłuchaj się w Boży głos, do czego zachęca cię Bóg w tej sprawie.

Werset do zapamiętania

„Ta łaska została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. (2Tym. 1:9-10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s