Będę szukac Cię całym sercem moim – Dzień 14

photo-1464886127619-5a478b4fad96

Psalm 119:9–16

„Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?
– Przestrzegając słów Twoich.
Z całego serca swego szukam Ciebie;
Nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
W sercu swym przechowuję Twą mowę,
By nie grzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie,
Naucz mnie Twoich ustaw!
Opowiadam swoimi wargami
Wszystkie wyroki ust Twoich.
Cieszę się z drogi Twych upomnień
Jak z wszelkiego bogactwa.
Będę rozmyślał o Twych postanowieniach
I ścieżki Twoje rozważał.
Będę się radował z Twych ustaw:
Słów Twoich nie zapomnę.”
 

Rozważania

  • Które ze słów tego fragmentu wywarły największe wrażenie na tobie?
  • Co w tym fragmencie odnosi się bezpośrednio do twojego życia? W jaki sposób odnosi się to do dnia dzisiejszego?
  • Spróbuj wsłuchać się w to, co Bóg pragnie ci dzisiaj przekazać. Jaką prawdę objawił ci Bóg w tym fragmencie i jaka powinna być twoja reakcja na to? 

Werset do zapamiętania 

Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2 Tym. 1:9)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s