Dzień: 28 Maj 2016

Przede wszystkim – Dzień 13

What-Does-It-Mean-To-Guard-Your-Heart

Przypowieści 4:23 (Przyp. 4:23) 

“Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego,

Bo z niego tryska źródło życia” 

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów. 

Werset do zapamiętania 

Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2Tym. 1:9)