Dzień: 26 Maj 2016

Wizerunek Boga niewidzialnego – Dzień 11

Prism-art-288x300

List do Kolosan 1:15-20 (Kol. 1:15-20)

„On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.

Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu.

On też jest głową ciała – kościoła; On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;

Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia;

I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.” 

Komu Paweł zaufał w pełni swoim życiem, jak to sam opisał w liście do Tymoteusz 1:12? Jak możemy zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus?  Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wielu fragmentch Pisma Świętego, ale właśnie ten fragment listu apostoła Pawła do Kolosan jest dobrym początkiem do rozważania. Paweł dzieli się tutaj z nami jego zrozumieniem tego, kim Pan Jezus jest. 

Rozważania 

  • Co najbardziej dotyka ciebie w tym fragmencie Biblii? Dlaczego?
  • Wyobraź sobie, że Pan Jezus mówi te słowa do ciebie: “Ja jestem obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przeze mnie wszystko zostało stworzone, to co na ziemi i to co w niebie.” Jaka byłaby twoja odpowiedź na te słowa?
  • Kto w twoim życiu potrzebowałby takiego przypomnienia, kim jest Pan Jezus? Jak w tym tygodniu możesz podzielić się tymi słowami z tą osobą. 

Werset do zapamiętania 

Który (Bóg) nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.” (2Tym. 1:9)